Financování projektů digitalizace

Ekonomové společnosti Dalti poskytují tyto finanční služby:

 • výpočet možných úspor, kterých lze dosáhnout digitalizací dat
 • návrh optimalizace rozpočtu beroucí v úvahu tyto úspory
 • návrh na financování digitalizace některou z těchto možností:
  • koupě
  • finanční leasing
  • pronájem/koupě
  • pronájem
  • zakoupení práv k užívání – měsíční poplatek zahrnuje pronájem a modernizaci přístrojů a technickou podporu

Některá z těchto řešení vyžadují souhlas finanční instituce, která je partnerem společnosti Dalti. Některá jiná finanční řešení jsou založena pouze na dohodě mezi nemocnicí a společností Dalti bez zásahu třetí strany.

Designed by SiteGround